Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vesti

Ukidanje poreza na kapitalni dobitak i poreza na prenos apslolutnih prava

Vlada Republike Srbije

  • U skladu sa odredbama Zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda («Sl.glasnik RS», br.5/09), koji je donet 21.januara 2009.godine, a stupio na snagu 30.januara 2009.godine, ne utvrđuje se i ne plaća porez na kapitalne dobitke (20%) na prihod koji je ostvaren po osnovu prenosa uz naknadu hartija od vrednosti i udela u imovini pravnih lica.

    Privremeno izuzimanje se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja 2009.godine, za prenose koji su izvršeni u tom periodu. Takođe, 21.januara 2009.godine, usvojen je i Zakon oizmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu («Sl.glasnik RS», br.5/09) kojim se trajno ukida plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava (0,3%) kod prenosa udela u pravnom licu i hartija od vrednosti. Ovaj zakon je stupio na snagu 30.januara 2009.godine.
Izvor: www.krediti.rs
Broj komentara na ovu vest : 0Pošaljite datu vest prijatelju...

Email adresa primaoca: (*)


Dodatna poruka koja ce ići uz tekst vesti :
Ostavite Vaš komentar na vest...

Vaše ime: (*)


Vaš e-mail:


Vaš komentar (*):