Bankar i po
Bankar i po

    Tip Lizinga

  • Operativni

Sredstva obezbeđenja

  • Jemci : Ne
  • Hipoteka : Ne
  • Menica : Ne
  • Zaloga : Ne
  • Polisa osiguranja : Ne
  • Administrativna zabrana : Ne