Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UNIVERZAL BANKA

Stambeni krediti

  Tip Kredita :

 • Stambeni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Korisnici kredita :
 • Zaposleni na neodređeno vreme kod poslodavca koji je klijent banke i vlasnici tekućih računa i štednih knjižica kod Banke koji u momentu otplate poslednjeg anuiteta kredita, iamju manje od 68 godina.
  Ostali opšti uslovi :
 • • Primena promene stope rasta cena na malo kao instrument zaštite poštene vrednosti kapitala za dinarske kredite do godinu dana.
  • Valuta kojom se indeksira depozit - EUR
  Anuitet :
 • u jednakim mesečnim anuitetima, izraženim u EUR ili drugoj ino valuti, u dinarskoj porotivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

Ostali uslovi

  Potrebna dokumentacija :
 • 1. Zahtev na obrascu banke
  2. Overene administrativne zabrane korisnika kredita
  3. Potvrdu o zaposlenju i visini primanja za korisnika kredita i žirante
  4. Izjavu o načinu korišćenja sredstava
  5. Fotokopiju lične karte korisnika kredita i žiranata
  6. Saglasnost o kompenzaciji
  7. Saglasnost o pribavljanju izveštaja kreditnog biroa .

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Ne
 • Menica : Ne
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne