Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Stambeni krediti za mlade

  Tip Kredita :

 • Stambeni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Korisnici kredita :
 • Krediti su namenjeni građanima Republike Srbije od 23 do 45 godina starosti, koji nemaju rešeno stambeno pitanje i nemaju stambeni kredit u korišćenju sa rokom otplate do 30 godina.
  Učešće :
 • 5 %
  Efektivna kamatna stopa :
 • 7.01 %
  Ostali opšti uslovi :
 • - Rok za otplatu državne subvencije je 60 meseci
  - Korisnik kredita učestvuje sa 5%, Republika Srbija učestvuje sa 20%, Banka učestvuje sa 75%
  - Kamata na državnu subvenciju je 0,1% godišnje (Kamata u grace periodu se ne naplaćuje)
  Iznos od :
 • 10 000,00 EUR
  Iznos do :
 • 100 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 6.95 %
 • godišnje , promenljiva
  Naknada za obradu kredita :
 • 0.5 %
 • obračunava se na 75% traženog iznosa kredita
  Provizija :
 • Fiksna provizija za obradu zahteva kod Nacionalne korporacije iznosi 30 EUR (dinarska protivvrednost)

Ostali uslovi

  Ostalo :
 • - Kredit se dobija isključivo po kupoprodajnom predugovoru (Iznos kredita je jednak vrednosti nekretnine iz kupoprodajnog predugovora).
  - Sredstva iz kredita se isplaćuju na račun prodavca ili investitora, a ne korisniku kredita.
  - Nekretninu koja se stavlja pod hipoteku procenjuje sudski veštak METALS-BANKE ili procenitelj koga ovlasti Banka
  MINIMALNI USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA
  - Minimalna mesečna zarada 12.000,00 dinara, maksimalna zarada 100.000,00 dinara
  - Minimum 2 godine radnog staža
  - Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  - Prijava na adresi stanovanja, minimum 1 godina
  - Obavezno otvoren tekući račun za prijem cele zarade u METALS-BANCI (Bez obaveze čekanja prve uplate)
  - Za ovu vrstu kredita mogu konkurisati stalno zaposleni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  - Kredit se osigurava kod Nacionalne korporacije sa provizijom od 1,75% do 2,75% na 75% traženog iznosa kredita

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Da
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Da
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • - Obavezna hipoteka I reda na nekretnini koja je predmet kupovine ili na nekoj drugoj, OBAVEZNO, uknjiženoj nekretnini BEZ TERETA (Izvod iz zemljišnjih knjiga - katastar)
  - Polisa osiguranja nekretnine kod DDOR-a na kojoj se konstituiše hipoteka, na građevinsku vrednost, od osnovnih i dopunskih rizika i izliva vode VINKULIRANO NA BANKU 75% i na Republiku Srbiju 25%.
  - 4 Menice potpisane od strane Korisnika kredita (i za sadužnika ako ga ima)
  - Kredit se dobija isključivo po kupoprodajnom predugovoru (Iznos kredita je jednak vrednosti nekretnine iz kupoprodajnog predugovora).
  - Sredstva iz kredita se isplaćuju na račun prodavca ili investitora, a ne korisniku kredita.
  - Nekretninu koja se stavlja pod hipoteku procenjuje sudski veštak METALS-BANKE ili procenitelj koga ovlasti Banka.