Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

Stambeni kredit osiguran kod NKOSK bez učešća

  Tip Kredita :

 • Stambeni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Efektivna kamatna stopa :
 • 6.48 %
  Ostali opšti uslovi :
 • -Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji
  -Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva
  -Minimum 21 godina u trenutku podnošenja zahteva i maksimum 65 godina u trenutku otplate poslednje rate
  -Prenos zarade na tekući račun u Crédit Agricole Srbija (minimum jedna uplata pre plasmana/aktivacije), osim kod gotovinskih kredita pokrivenih sa 100% depozitom
  Iznos od :
 • 10 000,00 EUR
  Iznos do :
 • 200 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 6M Euribor + 4,95%
  Naknada za obradu kredita :
 • - administrativni trošak 0,5% - 1%
  - Trošak osiguranja kod NKOSK: 1.50% - 3.50%
  - Obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR

Ostali uslovi

  Ostalo :
 • Procenjena vrednost nekretnine 1:1

  Troškovi osiguranja
  • Osiguranje nepokretnosti
  • Osiguranje života - CA Life
  Pogledaj stranicu banke

   

   

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Da
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Da
 • Administrativna zabrana : Da
  Opis :
 • - Administrativna zabrana
  - 3 menice i menična izjava
  - Hipoteka prvog reda u korist Banke (na uknjiženu ili neuknjiženu nepokretnost)
  - Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke
  - Polisa životnog osiguranja