Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOMERCIJALNA BANKA

Kratkoročni krediti za poljoprivredu

  Tip Kredita :

 • Poljoprivredni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Valutna klauzula :
 • EUR
  Efektivna kamatna stopa :
 • 13.47 %
  Namena :
 • - Priprema i održavanje polj.proizvodnje
  - Nabavka repromaterijala,
  - Tekuće održavanje
  - Dorada, skladištenje i prerada polj.proizvoda
  Iznos od :
 • 1 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Do 12 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 12.95 %
 • na godišnjem nivou
  Naknada za obradu kredita :
 • 1.5 %

Ostali uslovi

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Da
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Ne
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • - do 5.000 EUR menice korisnika kredita
  - od 5.000-10.000 EUR jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  - preko 10.000 EUR hipoteka na zemljištu ili neku drugu nekretninu