Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOMERCIJALNA BANKA

Dugoročni krediti za poljoprivredu

  Tip Kredita :

 • Poljoprivredni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Valutna klauzula :
 • EUR
  Efektivna kamatna stopa :
 • 11.28 %
  Naknada za prevremenu otplatu kredita :
 • 1 %
  Namena :
 • - Kupovina poljomehanizacije i opreme
  - Podizanje plastenika,
  - Izgradnja staklenika,
  - Kupovina sistema za navodnjavanje,
  - Kupovina tovnih grla, osnovnog i matičnog stada i jata,
  - Podizanje višegodišnjih zasada,
  - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata,
  - Izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu polj. proizvoda
  Iznos od :
 • 1 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Do 84 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 10.95 %
 • na godišnjem nivou
  Naknada za obradu kredita :
 • 1.5 %

Ostali uslovi

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Da
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Ne
 • Zaloga : Da
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • - do 10.000 EUR jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  - preko 10.000 EUR hipoteka

  ili

  zaloga na predmetu kupovine uz polisu osiguranja i vinkulaciju polise u korist Banke i obavezno učešće 20%