Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Krediti - Poljoprivredni krediti


Poštovani korisnici

Portal www.krediti.rs Vam ponosno predstavlja novi servis "Bankar i po" koji je proizvod napora da pružimo što bolju uslugu našim korisnicima.
Baziran je na višegodišnjem razvoju i analizama potreba hiljada klijenata koji su nam do sada poklonili poverenje.

Jednom registracijom, Vi ste u mogućnosti da dajete zahteve za kredit ili štednju koji će biti prosleđeni bankama.
Vaše je samo da čekate ponude i birate po Vas najpovoljniju.

Registrujte se i pošaljite Vaš zahtev za kredit ili štednju.

Ako ste stalno u pokretu , probajte servis "Bankar i po" namenjen android telefonima i tablet računarima koji mozete preuzeti sa google play-a.

Srdačno Vaš, tim portala www.krediti.rs

Bankar i po


KOMERCIJALNA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kratkoročni krediti za poljoprivredu od 1.000,00 EUR do 12 meseci 12.95 % 13.47 % Uporedi
Dugoročni krediti za poljoprivredu od 1.000,00 EUR do 84 meseci 10.95 % 11.28 % Uporedi
Dugoročni krediti za kupovinu zemljišta - do 120 meseci 9.95 % 10.25 % Uporedi
Kombank agrar - dinarski kredit uz menicu korisnika kredita 50.000,00 - 500.000,00 RSD do 12 meseci 23.4 % 25.87 % Uporedi
Kombank agrar - dinarski krediti do 12 meseci od 50.000,00 RSD do 12 meseci 18 % 19.75 % Uporedi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti registrovanim poljoprivrednim proizvođačima 50.000,00 - 450.000,00 RSD do 12 meseci 15 % 19.79 % Uporedi
Namenski kredit – kupovina «berko» kombajna horvat co. - do 36 meseci 15 % 17.05 % Uporedi
Krediti uz subvenciju kamate za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju 50.000,00 - 500.000,00 RSD do 12 meseci 15 % 15 % Uporedi

PROCREDIT BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
ProAgro kredit do 25.000,00 EUR do 84 meseci - 10.62 % Uporedi
ProAgro Imanje kredit od 25.000,00 EUR do 240 meseci - - Uporedi

AIK BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti sa rokom otplate do 24 meseca do 250.000,00 RSD do 24 meseci 2 % 29.55 % Uporedi
Dugoročni kredit za poljoprivredna gazdinstva 2.000,00 - 50.000,00 EUR 13 - 60 meseci 15 % 17.89 % Uporedi

CREDY BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva po Ugovoru o poslovnoj saradnji do 200.000 RSD do 200.000,00 RSD do 24 meseci 14.24 % 16.66 % Uporedi
Kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva po Ugovoru sa Ministarstvom poljoprivrede i Garancijskim fondom za podsticaj razvoja za 2007.godinu 5.000,00 - 200.000,00 EUR do 120 meseci - 2.25 % Uporedi
Kredit za poljoprivrednu mehanizaciju sa dinarskim depozitom - do 60 meseci 14.24 % 17.1 % Uporedi
Kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, za dugogodišnje zasade, uzgoj stada, uzgoj kvalitetnih stočnih grla i za podizanje plastenika - do 72 meseci 15.62 % 16.55 % Uporedi
Kredit indeksiran u EUR za kupovinu lokala, garaža, zemljišta namenjenog poljoprivrednim gazdinstvima, za plaćanje uređenja građevinskog zemljišta za individualnu izgradnju - do 180 meseci - - Uporedi
Kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva - do 60 meseci 14.24 % 17.02 % Uporedi
Kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije po Ugovoru o poslovnoj saradnji - do 72 meseci 11.52 % 12.4 % Uporedi
Kredit za poljoprivredu uz subvenciju dela kamate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor, do 500.000 dinara do 500.000,00 RSD do 12 meseci 13.6 % 14.78 % Uporedi
Kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva po Ugovoru sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom finansija za podsticaj razvoja za 2007.g. sa rokom vraćanja 12 meseci do 240.000,00 RSD do 12 meseci 5 % - Uporedi
Kredit za poljoprivrednu mehanizaciju sa dinarskim depozitom za neklijente - do 60 meseci 14.24 % 17.08 % Uporedi

OTP BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Investicioni poljoprivredni krediti - - - - Uporedi
Poljoprivreda Brzi krediti za obrtna sredstva do 1.200.000 dinara - do 18 meseci - - Uporedi
Poljoprivredni krediti za obrtna sredstva do 100.000EUR 5.000,00 - 100.000,00 EUR do 18 meseci - - Uporedi
Pozajmica za poljoprivredna gazdinstva (Overdraft) - - - - Uporedi

VOJVOĐANSKA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, plastenika, staklenika, osnovnog stada i višegodišnjih zasada 2.000,00 - 20.000,00 EUR do 60 meseci 10 % 10.83 % Uporedi
Krediti za obavljanje poljoprivredne delatnosti do 5.000,00 EUR do 24 meseci 12 % 13.41 % Uporedi

HYPO ALPE-ADRIA-BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kreditiranje setve, repromaterijala i nabavke stočne hrane - do 12 meseci 12 % 15.75 % Uporedi
Kreditiranje tova i ostalih obrtnih sredstava - do 60 meseci 12 % 13.42 % Uporedi
Kreditiranje mehanizacije, adaptacije i kupovine objekata, osnovnog stada, dugogodišnjih zasada - do 120 meseci 12 % 13.1 % Uporedi
Kredit za kupovinu obradivog zemljišta - do 180 meseci 9.1 % 9.77 % Uporedi
Kredit za projekte izgradnje farmi - do 240 meseci 9.1 % 9.77 % Uporedi
Kredit za refinansiranje - do 60 meseci 12 % 13.42 % Uporedi

OPPORTUNITY BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Mikro poljoprivredni krediti u evrima 500,00 - 10.000,00 EUR 6 - 60 meseci 18 % 22.04 % Uporedi
Mikro poljoprivredni krediti u dinarima 50.000,00 - 1.000.000,00 RSD 6 - 36 meseci 20 % 26.76 % Uporedi
Agro transport - do 60 meseci 20 % 23.1 % Uporedi
Kredit za bolje gazdinstvo 1.000,00 - 10.000,00 EUR do 96 meseci 18 % 20.34 % Uporedi

BANCA INTESA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
FarmerObrt 1.000,00 - 100.000,00 EUR 6 - 24 meseci 14 % 16.05 % Uporedi
FarmerInvest 5.000,00 - 500.000,00 EUR 12 - 120 meseci - - Uporedi
Kratkoročni poljoprivredni krediti sa subvencijom kamate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 50.000,00 - 700.000,00 RSD do 12 meseci 5 % 18 % Uporedi
Dugoročni poljoprivredni kredit uz finansiranje dela kredita od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 5.000,00 - 300.000,00 EUR 60 - 96 meseci - 11.579 % Uporedi