Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Krediti - Krediti za refinansiranje


Poštovani korisnici

Portal www.krediti.rs Vam ponosno predstavlja novi servis "Bankar i po" koji je proizvod napora da pružimo što bolju uslugu našim korisnicima.
Baziran je na višegodišnjem razvoju i analizama potreba hiljada klijenata koji su nam do sada poklonili poverenje.

Jednom registracijom, Vi ste u mogućnosti da dajete zahteve za kredit ili štednju koji će biti prosleđeni bankama.
Vaše je samo da čekate ponude i birate po Vas najpovoljniju.

Registrujte se i pošaljite Vaš zahtev za kredit ili štednju.

Ako ste stalno u pokretu , probajte servis "Bankar i po" namenjen android telefonima i tablet računarima koji mozete preuzeti sa google play-a.

Srdačno Vaš, tim portala www.krediti.rs

Bankar i po


Sponzorisani krediti

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
ERSTE BANK
Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
50.000,00 - 2.500.000,00 RSD do 72 meseci 29.95 % - Uporedi PRIJAVI SE
ERSTE BANK
Kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom
500,00 EUR - 10.000,00 RSD do 72 meseci 21.95 % - Uporedi PRIJAVI SE

PRIVREDNA BANKA BEOGRAD

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti za refinansiranje sa valutnom klauzulom - do 96 meseci 15 % 31.08 % Uporedi
Kredit za refinansiranje u dinarima - do 96 meseci 24 % 21.35 % Uporedi

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski kredit za refinansiranje 16.000,00 - 800.000,00 RSD 6 - 24 meseci 24 % 28.69 % Uporedi
Kredit za refinansiranje indeksiran u eurima 200,00 - 10.000,00 EUR 6 - 48 meseci 14.99 % 17.42 % Uporedi
Kredit za refinansiranje auto kredita indeksran u eurima 2.000,00 - 25.000,00 EUR 6 - 60 meseci 11 % 13.02 % Uporedi
Stambeni kredit za refinansiranje osiguran kod NKOSK 10.000,00 - 200.000,00 EUR 72 - 360 meseci - 6.48 % Uporedi
Stambeni krediti za refinansiranje bez osiguranja kod NKOSK 10.000,00 - 250.000,00 EUR 72 - 300 meseci - 11.09 % Uporedi
Stambeni kredit za refinansiranje sa subvencijom Vlade 10.000,00 - 100.000,00 EUR 72 - 360 meseci - 2.21 % Uporedi
Kredit za refinansiranje kredita za adaptaciju i rekonstrukciju osiguran kod NKOSK 5.000,00 - 200.000,00 EUR 72 - 300 meseci - 7.61 % Uporedi
Kredit za refinansiranje kredita za adaptaciju i rekonstrukciju bez osiguranja kod NKOSK 10.000,00 - 250.000,00 EUR 72 - 300 meseci - 11.09 % Uporedi

ALPHA BANK SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Alpha 1za sve - refinansirajući kredit 10.000,00 - 1.200.000,00 RSD 12 - 96 meseci 20 % 21.94 % Uporedi

MOSKOVSKA BANKA BEOGRAD

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dugoročni refinansirajući kredit + dodatni keš sa valutnom klauzulom i Grace periodom do 12 meseci 500,00 - 10.000,00 EUR 13 - 72 meseci 15.45 % - Uporedi
Dinarski refinansirajući kredit uz isplatu dodatnog keša 50.000,00 - 1.000.000,00 RSD 13 - 72 meseci 18 % - Uporedi

BANCA INTESA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kredit za refinansiranje indeksiran u EUR 500,00 - 5.000,00 EUR do 60 meseci 19 % 21.16 % Uporedi
Krediti za refinansiranje u RSD 25.000,00 - 500.000,00 RSD do 36 meseci 23 % 25.27 % Uporedi

SBERBANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom - do 60 meseci 18.75 % 22.17 % Uporedi

KOMERCIJALNA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Krediti za refinansiranje drugih kredita i duga po kreditnim karticama sa deviznom klauzulom do 24 meseca do 300.000,00 RSD do 24 meseci 17.95 % 22.04 % Uporedi
Krediti za refinansiranje drugih kredita i duga po kreditnim karticama sa deviznom klauzulom do 60 meseca do 800.000,00 RSD do 60 meseci 17.95 % 20.64 % Uporedi
Krediti za refinansiranje kredita i duga po kreditnim karticama bez devizne klauzule do 800.000,00 RSD do 24 meseci - 28.05 % Uporedi

RAIFFEISEN BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Komplet Kredit u EUR 100,00 - 5.000,00 EUR do 60 meseci 15.9 % 18.32 % Uporedi
Komplet Kredit u RSD 10.000,00 - 500.000,00 RSD do 60 meseci 19.9 % 19.74 % Uporedi

VOJVOĐANSKA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kredit za refinansiranje kreditnih obaveza sa valutnom klauzulom do 10.000,00 EUR do 96 meseci 13.5 % 16.9 % Uporedi
Kredit za refinansiranje kreditnih obaveza bez valutne klauzule do 10.000,00 EUR do 96 meseci 17.9 % 18.63 % Uporedi

PIRAEUS BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski gotovinski kredit za klijente bez tekućeg računa u Piraeus banci 20.000,00 - 1.500.000,00 RSD 6 - 84 meseci - - Uporedi
Dinarski krediti za refinansiranje za klijente bez tekućeg računa u Piraeus banci 20.000,00 - 1.500.000,00 RSD 6 - 84 meseci - - Uporedi
Relax kredit za refinansiranje sa tekućim računom u Piraeus banci 250,00 - 15.000,00 EUR 6 - 84 meseci 16 % 16 % Uporedi
Relax kredit za refinansiranje bez tekućeg računa u Piraeus banci 250,00 - 15.000,00 EUR 6 - 84 meseci 18 % 18 % Uporedi

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kompakt krediti 500,00 - 12.000,00 EUR do 60 meseci 11 % 12.1 % Uporedi

CREDY BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kredit za refinansiranje kredita do dospeća ugovorenog roka kredita koji se refinansira - - 12.87 % - Uporedi
Krediti za refinansiranje - do 36 meseci 20.5 % 22.51 % Uporedi
Krediti za refinansiranje za neklijente - do 36 meseci 23.5 % 25.58 % Uporedi

HYPO ALPE-ADRIA-BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kredit za refinansiranje 40.000,00 - 1.200.000,00 RSD do 60 meseci 18.95 % 21.83 % Uporedi
Krediti za refinansiranje sa valutnom klauzulom u EUR 500,00 - 15.000,00 EUR 12 - 120 meseci 11 % 14.5 % Uporedi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski krediti za refinasiranje kredita drugih banaka bez valutne klauzule sa rokom otplate do 12 meseci 5.000,00 - 200.000,00 RSD 6 - 12 meseci 1.6 % 23.3 % Uporedi
Dinarski krediti za refinasiranje kredita drugih banaka bez valutne klauzule sa rokom otplate do 24 meseca 5.000,00 - 200.000,00 RSD - 1.6 % 22.23 % Uporedi
Dugoročni krediti za refinansiranje 500,00 - 10.000,00 EUR 13 - 24 meseci 1.1 % 17.76 % Uporedi

MARFIN BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dugoročni krediti za refinansiranje gotovinskih kredita, platnih kartica, dozvoljenog prekoračenja sa deviznom klauzulom 1.250,00 - 15.000,00 EUR 12 - 24 meseci 12 % 13.77 % Uporedi
Dugoročni krediti za refinansiranje namenskih potrošačkih kredita sa deviznom klauzulom 1.250,00 - 15.000,00 EUR 12 - 60 meseci 12 % 14.31 % Uporedi
Dugoročni krediti za refinansiranje gotovinskih kredita na preostali rok otplate sa deviznom klauzulom 1.250,00 - 15.000,00 EUR 24 - 84 meseci 12 % 14.75 % Uporedi