Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UNICREDIT BANK SRBIJA

Pravi Dinarski Super keš kredit

  Tip Kredita :

 • Gotovinski krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Korisnici kredita :
 • Državljani Srbije – rezidenti, punoletna fizička lica sa stalnim zaposlenjem, ne stariji od 60 godina na dan otplate poslednje mesečne rate kredita
  Efektivna kamatna stopa :
 • 20.42 %
  Ostali opšti uslovi :
 • * Mesečna rata kredita, zajedno sa ostalim kratkoročnim obavezama, ne može da prelazi 30% od neto zarade dužnika
  * Kreditna sposobnost žiranta: mesečna rata do 30% od neto zarade, zajedno sa ostalim kratkoročnim obavezama žiranta
  * Minimum 6 meseci radnog odnosa kod trenutnog poslodavca
  Namena :
 • Iznos odobrenog gotovinskog kredita uplaćuje se na tekući račun klijenta.
  Iznos od :
 • 50 000,00 RSD
  Iznos do :
 • 475 000,00 RSD
  Rok otplate :
 • Od 6 do 84 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 3M BELIBOR + 8% godišnje
  Anuitet :
 • Ne više od 30% mesečnih primanja.
  Naknada za obradu kredita :
 • 3 %
 • Minimalna naknada 1600 RSD

Ostali uslovi

  Potrebna dokumentacija :
 • - Potvrda o zaposlenju dužnika
  - Za stalno zaposlene: Platne liste ili izvod sa tekućeg računa za prethodna tri meseca za dužnika
  - Za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Ne
 • Menica : Da
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • Blanko potpisane menice od strane dužnika i žiranta