Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BANCA INTESA

Laki Keš u dinarima

  Tip Kredita :

 • Gotovinski krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Efektivna kamatna stopa :
 • 22 %
 • - 22% na godišnjem za klijente Banke
  - 25% na godišnjem nivou za ostale građane
  Ostali opšti uslovi :
 • Starosna granica korisnika kredita: minimum 20 godina starosti u momentu odobravanja i do 68 godina starosti u trenutku otplate poslednje rate
  Iznos od :
 • 50 000,00 RSD
  Iznos do :
 • 500 000,00 RSD
  Rok otplate :
 • Do 36 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 22 %
 • - 22% na godišnjem za klijente Banke
  - 25% na godišnjem nivou za ostale građane

Ostali uslovi

  Potrebna dokumentacija :
 • U zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:
  - Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  - Samozaposleni: Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća; Fotokopija Rešenja o porezu na dohodak (original na uvid)
  - Penzioneri: penzioni čekovi za tri prethodna meseca

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Ne
 • Menica : Ne
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne