Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Krediti - Gotovinski krediti


Poštovani korisnici

Portal www.krediti.rs Vam ponosno predstavlja novi servis "Bankar i po" koji je proizvod napora da pružimo što bolju uslugu našim korisnicima.
Baziran je na višegodišnjem razvoju i analizama potreba hiljada klijenata koji su nam do sada poklonili poverenje.

Jednom registracijom, Vi ste u mogućnosti da dajete zahteve za kredit ili štednju koji će biti prosleđeni bankama.
Vaše je samo da čekate ponude i birate po Vas najpovoljniju.

Registrujte se i pošaljite Vaš zahtev za kredit ili štednju.

Ako ste stalno u pokretu , probajte servis "Bankar i po" namenjen android telefonima i tablet računarima koji mozete preuzeti sa google play-a.

Srdačno Vaš, tim portala www.krediti.rs

Bankar i po


Sponzorisani krediti

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
ERSTE BANK
Gotovinski kredit indeksiran u EUR
500,00 - 25.000,00 EUR do 72 meseci 22.95 % - Uporedi PRIJAVI SE
ERSTE BANK
Dinarski gotovinski kredit
50.000,00 - 2.500.000,00 RSD do 72 meseci 21.65 % - Uporedi PRIJAVI SE
ERSTE BANK
Gotovinski kredit na bazi 100% depozita indeksiran u dinarima
do 10.000.000,00 RSD do 84 meseci 6.5 % - Uporedi PRIJAVI SE
ERSTE BANK
Gotovinski kredit na bazi 100% depozita indeksiran u evrima
500,00 - 100.000,00 EUR do 72 meseci 4.95 % - Uporedi PRIJAVI SE

FINDOMESTIC BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti indeksirani u EUR 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD do 60 meseci 12 % 13.87 % Uporedi
Gotovinski dinarski kredit 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD 6 - 24 meseci - 36.01 % Uporedi

KBC BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti u RSD 25.000,00 - 1.000.000,00 RSD do 84 meseci 22 % 25.78 % Uporedi

PRIVREDNA BANKA BEOGRAD

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti u dinarima - do 96 meseci - 21.35 % Uporedi PRIJAVI SE
Krediti do visine oročenih sredstava u dinarima - do 120 meseci - - Uporedi
Krediti do visine oročenih sredstava sa valutnom klauzulom - do 120 meseci - - Uporedi
Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom - do 96 meseci 16 % 31.08 % Uporedi

SBERBANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski kredit bez učešća indeksiran u RSD - do 60 meseci 20.45 % 24.26 % Uporedi
Gotovinski kredit sa minimum 30% učešća indeksiran u EUR - do 60 meseci 16.45 % 20.31 % Uporedi

UNICREDIT BANK SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Keš kredit sa grejs periodom indeksiran u EUR 500,00 - 5.000,00 EUR 12 - 84 meseci - 20.27 % Uporedi
Pravi Dinarski Super keš kredit 50.000,00 - 475.000,00 RSD 6 - 84 meseci - 20.42 % Uporedi
Super keš kredit Indeksiran u EUR 500,00 - 5.000,00 EUR 6 - 84 meseci 15.9 % 16.11 % Uporedi

ČAČANSKA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti - do 60 meseci 14.5 % 15.54 % Uporedi
Dinarski krediti - do 36 meseci 22 % 23.71 % Uporedi
Gotovinski kredit na bazi 100% depozita - do 24 meseci 4.5 % 5.92 % Uporedi

MOSKOVSKA BANKA BEOGRAD

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dugoročni gotovinski kredit sa valutnom klauzulom 500,00 - 10.000,00 EUR 13 - 72 meseci 15.45 % - Uporedi PRIJAVI SE
Dugoročni dinarski EXTRA keš kredit 50.000,00 - 1.000.000,00 RSD 13 - 72 meseci 18 % - Uporedi PRIJAVI SE
Dinarski kratkoročni keš kredit sa fiksnom kamatom 10.000,00 - 450.000,00 RSD 3 - 12 meseci 19.5 % - Uporedi PRIJAVI SE

ALPHA BANK SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Alpha Keš 7 u RSD 40.000,00 - 1.000.000,00 RSD 6 - 96 meseci 22 % 25.3 % Uporedi
Alpha Keš 7 u EUR 5.000,00 - 15.000,00 EUR 6 - 96 meseci 16 % 18.5 % Uporedi
Alpha keš kredit na bazi obveznica stare devizne štednje 500,00 - 10.000,00 EUR 6 - 24 meseci 20 % 20 % Uporedi

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski kredit indeksiran u eurima 200,00 - 10.000,00 EUR 6 - 24 meseci 15.95 % 20.67 % Uporedi
Gotovinski krediti 100% pokriven depozitom do 25.000,00 EUR 6 - 24 meseci 4 % 5.6 % Uporedi
Dinarki gotovinski kredit 16.000,00 - 800.000,00 RSD 6 - 24 meseci 24 % 29.43 % Uporedi

AIK BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Brzi gotovinski krediti indeksirani u EUR na rok 13 do 24 meseca - 13 - 24 meseci 14 % 16.5 % Uporedi
Brzi gotovinski krediti indeksirani u dinarima na rok od 3 do 24 meseca - 3 - 24 meseci 2 % 28.21 % Uporedi

BANCA INTESA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Laki keš indeksiran u EUR 500,00 - 5.000,00 EUR do 60 meseci 17 % 17 % Uporedi
Laki Keš u dinarima 50.000,00 - 500.000,00 RSD do 36 meseci 22 % 22 % Uporedi

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski dinarski kredit - do 24 meseci 24 % 25.69 % Uporedi
Gotovinski kredit - sa učešćem do 2.500,00 EUR 6 - 24 meseci 15.39 % 17.4 % Uporedi
Gotovinski kredit - sa depozitom do 2.500,00 EUR 6 - 24 meseci 11.35 % 13.71 % Uporedi

PROCREDIT BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti - ProAktiv Market u RSD od 100,00 EUR do 60 meseci - 28.52 % Uporedi
Gotovinski krediti - ProAktiv Market u EUR od 100,00 EUR do 60 meseci - 22.45 % Uporedi

KOMERCIJALNA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom do 24 meseca do 300.000,00 RSD do 24 meseci 17.95 % 22.04 % Uporedi
Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom do 60 meseca do 800.000,00 RSD do 60 meseci 17.95 % 20.64 % Uporedi
Kredit na bazi 100% deviznog depozita - do 60 meseci - - Uporedi
Gotovinski krediti bez devizne klauzule do 800.000,00 RSD do 24 meseci 2.5 % 28.05 % Uporedi

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti bez namene 5.000,00 - 120.000,00 RSD do 12 meseci 27.25 % 30.25 % Uporedi

CREDY BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski kredit na bazi dinarskog depozita - do 24 meseci 14.24 % 18.23 % Uporedi
Nenamenski gotovinski kredit u iznosu do 50.000,00 din. za klijente banke do 50.000,00 RSD do 12 meseci 20.45 % 25.96 % Uporedi
Nenamenski gotovinski kredit na bazi deviznog depozita za neklijente - do 24 meseci 19.86 % 25.08 % Uporedi
Namenski kredit za trajna potrošna dobra i druge potrebe bez ugovora o poslovnoj saradnji - do 60 meseci 12.87 % 16.29 % Uporedi
Namenski kredit za trajna potrošna dobra i druge potrebe sa ugovorom o poslovnoj saradnji - 12 - 72 meseci 14.24 % 19.99 % Uporedi
Kredit za ulaganje u sezonske radove i ulaganja u tekuću (turnus) proizvodnju poljoprivrednih gazdinstava - do 15 meseci 19.56 % 23.65 % Uporedi
Kredit za kvalitetne klijente - do 24 meseci 17.52 % 20.12 % Uporedi
Kredit do 30.000 CSD na bazi dinarskog depozita za penzionere i korisnike koji se nalaze na evidenciji ZZO do 30.000,00 RSD do 12 meseci 12.87 % 21.53 % Uporedi
Kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa Bankom - do 15 meseci 19.56 % 23.65 % Uporedi
Kredit na bazi dinarskog depozita 1:1 - do 12 meseci - 16.85 % Uporedi
Kredit po ugovoru sa AD za osiguranje "Takovo" sa osiguranjem kredita do 30.000,00 CSD do 30.000,00 RSD do 6 meseci 15.62 % 26 % Uporedi
Gotovinski kredit na bazi dinarskog depozita od prodatih deviza - do 24 meseci 14.24 % 18.23 % Uporedi
Kredit po ugovoru sa AD za osiguranje "Takovo" sa osiguranjem kredita preko 30.000,00CSD od 30.000,00 RSD do 12 meseci 15.62 % 21.2 % Uporedi
Kredit na bazi dinarskog depozita, za kvalitetne klijente - do 24 meseci 12.87 % 16.59 % Uporedi
Gotovinski kredit za ulaganja u sezonske radove i tekuću (turnus) proizvodnju poljoprivrednih gazdinstava u EUR - do 24 meseci 14.24 % 16.75 % Uporedi
Namenski krediti za ulaganje u sezonske radove i ulaganja u tekuću (turnus) proizvodnju za poljoprivredna gazdinstva - do 12 meseci 19.56 % 23.65 % Uporedi
Gotovinski kredit u iznosu do 50.000,00RSD do 50.000,00 RSD do 12 meseci 20.98 % 26.41 % Uporedi
Gotovinski kredit na bazi dinarskog depozita od prodatih deviza za neklijente - do 24 meseci 17.02 % 21.59 % Uporedi
Krediti na bazi deviznog depozita - do 24 meseci 17.02 % 21.58 % Uporedi
Kredit na bazi deviznog depozita za klijente koji imaju tekući račun samo kod Credy banke i primaju zaradu ili penziju preko Credy banke - do 24 meseci 12.87 % 16.19 % Uporedi
Kredit na bazi prodaje deviza do 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti do 5.000,00 EUR do 24 meseci 14.24 % 17.57 % Uporedi
Kredit na bazi dinarskog depozita 1:1 za klijente Banke - do 12 meseci 5 % 8.35 % Uporedi
Kredit za kupovinu ogreva u iznosu do 20.000,00 din. do 20.000,00 RSD do 8 meseci 12.87 % 22.77 % Uporedi
Kredit na bazi deviznog depozita za klijente koji primaju zaradu ili penziju preko Credy banke do 24,00 - 17.02 % 21.58 % Uporedi
Gotovinski kredit do 40.000,00 din. za klijente banke do 40.000,00 RSD do 12 meseci 12.87 % 18.41 % Uporedi
Nenamenski gotovinski kredit na bazi prodaje deviza u depozit za neklijente banke - do 24 meseci 17.02 % 21.59 % Uporedi
Kredit na bazi deviznog depozita 1:1 za neklijente banke - do 24 meseci 5 % 8.35 % Uporedi
Nenamenski gotovinski kredit u iznosu do 40.000,00 din. za neklijente banke do 40.000,00 RSD do 12 meseci 15.62 % 21.48 % Uporedi

RAIFFEISEN BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti u EUR 100,00 - 5.000,00 EUR do 60 meseci 18.9 % 18.32 % Uporedi
Gotovinski krediti u dinarima 9.500,00 - 500.000,00 RSD do 60 meseci 19.9 % 19.74 % Uporedi

PIRAEUS BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Relax gotovinski kredit za klijente sa tekućim računom u Piraeus banci 500,00 - 15.000,00 EUR 6 - 60 meseci 17 % 18.04 % Uporedi
Gotovinski Relax kredit za klijente bez tekućeg računa u Piraeus banci 5.000,00 - 15.000,00 EUR 6 - 60 meseci 19 % 20.08 % Uporedi
Gotovinski Relax kredit sa depozitom 110% 5.000,00 - 15.000,00 EUR 6 - 60 meseci 8 % 14.23 % Uporedi
Dinarski gotovinski kredit za klijente sa tekućim računom u Piraeus banci 20.000,00 - 800.000,00 RSD 6 - 60 meseci - - Uporedi
Dinarski gotovinski kredit za klijente bez tekućeg računa u Piraeus banci 20.000,00 - 800.000,00 RSD 6 - 60 meseci - - Uporedi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti sa valutnom klauzulom 1.000,00 - 10.000,00 EUR 6 - 72 meseci 16 % 19 % Uporedi
Gotovinski krediti bez valutne klauzule 50.000,00 - 1.000.000,00 RSD 6 - 72 meseci 21 % 21.74 % Uporedi

OTP BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Nenamenski gotovinski kredit sa 100% depozita - - 5.5 % 8.74 % Uporedi
Otvoreni keš kredit do 500.000,00 RSD do 96 meseci - - Uporedi
Gotovinski krediti u RSD do 800.000,00 RSD do 72 meseci 23.95 % 24.99 % Uporedi

SRPSKA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom 150,00 EUR - 2.000.000,00 RSD 6 - 24 meseci 1.1 % - Uporedi
Gotovinski krediti bez devizne klauzule 12.000,00 - 2.000.000,00 RSD 6 - 24 meseci 1.9 % - Uporedi
Gotovinski kredit po osnovu položenog deviznog depozita Model 1 - do 18 meseci 1.5 % - Uporedi
Gotovinski krediti po osnovu položenog deviznog depozita Model 2 - do 24 meseci 10 % 10 % Uporedi

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski gotovinski krediti 50.000,00 - 500.000,00 RSD 12 - 24 meseci - 27.35 % Uporedi
Gotovinski krediti indeksirani u evrima 500,00 - 12.000,00 EUR 12 - 24 meseci 13 % 16.39 % Uporedi

EUROBANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Euro keš kredit 800,00 - 15.000,00 EUR 12 - 72 meseci 17.75 % 22.41 % Uporedi
Dinarski keš krediti 64.000,00 - 1.200.000,00 RSD 12 - 84 meseci 21.75 % 27.19 % Uporedi
Keš kredit u CHF 1.300,00 - 24.000,00 CHF 12 - 60 meseci 19 % 21.64 % Uporedi
Kredit sa 100% depozitnog pokrića u EUR 500,00 - 250.000,00 EUR 12 - 60 meseci 10 % 17.65 % Uporedi

UNIVERZAL BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dugoročni gotovinski krediti - rok otplate do 2 godine - do 24 meseci 22.5 % 29.55 % Uporedi
Dugoročni gotovinski krediti - rok otplate do 2 godine, na bazi depozita 100% do 24,00 RSD do 24 meseci 6.6 % 7.28 % Uporedi
Dugoročni gotovinski krediti - rok otplate do 2 godine , na bazi hipoteke - do 24 meseci 12 % 16.59 % Uporedi
Kratkoročni gotovinski krediti - do 12 meseci 19.8 % 26.95 % Uporedi
Kratkoročni gotovinski krediti na bazi 100% depozita - do 12 meseci 6.6 % 6.9 % Uporedi

HYPO ALPE-ADRIA-BANK

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Dinarski nenamenski krediti 40.000,00 - 800.000,00 RSD do 60 meseci 22.95 % 30 % Uporedi
Nenamenski gotovinski krediti sa valutnom klauzulom u EUR 500,00 - 10.000,00 EUR do 60 meseci - 15.95 % Uporedi

JUBMES BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski dinarski krediti 40.000,00 - 900.000,00 RSD 6 - 24 meseci 14 % 15.16 % Uporedi
Krediti na bazi 100% deviznog depozita od 1.000,00 EUR do 180 meseci 5 % 5.12 % Uporedi
Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom 1.000,00 - 10.000,00 EUR do 72 meseci 11 % 11.41 % Uporedi

VOJVOĐANSKA BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom do 10.000,00 EUR do 96 meseci 15.9 % 16.6 % Uporedi
Gotovinski krediti bez valutne klauzule do 10.000,00 EUR do 96 meseci 19.9 % 20.66 % Uporedi

DUNAV BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Gotovinski krediti na rok do 12 meseci 12.000,00 - 600.000,00 RSD 1 - 12 meseci - 20.25 % Uporedi

MARFIN BANKA

Naziv kredita Iznos Rok otplate Nominalna
KS
Efektivna
KS
Sredstva
obezbeđenja
Opcije
Kratkoročni gotovinski kredit sa deviznom klauzulom i depozitom 185,00 - 15.000,00 EUR 6 - 12 meseci 15 % 20.5 % Uporedi
Kratkoročni gotovinski kredit sa rastom cena na malo 185,00 - 15.000,00 EUR 6 - 12 meseci 15 % 18.45 % Uporedi
Kratkoročni gotovinski kredit -RSD 185,00 - 12.000,00 EUR 6 - 12 meseci 24.5 % 29.43 % Uporedi