Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FINDOMESTIC BANKA

Krediti za kupovinu automobila novih i polovnih

  Tip Kredita :

 • Auto krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Valutna klauzula :
 • EUR
  Učešće :
 • 30 %
  Efektivna kamatna stopa :
 • 13.46 %
  Naknada za prevremenu otplatu kredita :
 • lična uplata rate u bilo kojoj pošti ili banci
  Ostali opšti uslovi :
 • Novi automobili
  Rok otplate: od 12 do 72 meseca
  Polovni automobili
  Rok otplate: od 12 do 60 meseci, uz uslov da starost automobila ne prelazi 96 meseci u trenutku otplate poslednje rate kredita

  - Mogućnost dobijanja kredita i sa samo 10% učešća!
  Iznos od :
 • 3 000,00 EUR
  Iznos do :
 • 25 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Od 12 do 72 meseci
  Anuitet :
 • Maksimalan iznos rate do 30% mesečne zarade korisnika

Ostali uslovi

  Ostalo :
  • Najmanje 6 meseci staža na trenutnom radnom mestu
  • Starosna granica: do 65 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  • Direktno zaduženje tekućeg računa ili administrativna zabrana (za klijente koji ne primaju platu preko Findomestic banke)
  • Puštanje kredita u tečaj prenosom na račun prema priloženoj fakturi
  Pogledaj stranicu banke

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Ne
 • Menica : Ne
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne