Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FINDOMESTIC BANKA

E-banking za stanovništvo

  • Findomestic Banka startuje sa novim elektronskim servisom za fizička lica sa popularnim nazivom - TOKEN servis.
  • Token je minijaturni uređaj koji se koristi za identifikaciju korisnika i autorizacije plaćanja putem Interneta, koji klijentima pruža najviši stepen zaštite u elektronskom načinu poslovanja .
  • Ne zahteva bilo kakvu software i hardware instalaciju, čime je osigurana njegova izuzetna mobilnost ali i funkcionalnost, jer klijentu omogućava da u bilo koje vreme koristi elektronski servis Findomestic Banke.
  • Novi servis, omogućava građanima brže, jednostavnije, bezbednije i komfornije korišćenje bankarskih usluga sa bilo kog mesta gde postoji pristup internetu.
  • Vlasnik TOKENA sam definiše šifru kojom uređaj stavlja u funkciju (slično kao i mobilni telefon). Kada je stavljen u funkciju, TOKEN sam generiše jednokratnu lozinku koja važi samo za jednu upotrebu.
  • Prednosti Token servisa Findomestic Banke:

   • ušteda na vremenu (nema traženja parkirališta)
   • ušteda u novcu (gorivo, parkiranje, ...)
   • nema radnog vremena banke (24/7)
   • ažurna obaveštenost o stanju na računu, prilivu sredstava, prometu
  • TOKEN servis Findomestic Banke mogu koristiti svi građani, vlasnici tekućih , žiro i štednih računa u Findomestic Banci .

  • Vrste usluga koje možete koristiti u TOKEN servisu:

   • Uvid u stanje Vašeg računa
   • Uvid u strukturu stanja / pregled naloga i njihovih statusa (mogućnost štampe);
   • Pregled nerealizovanih čekova;
   • Davanje i izvršenje naloga u korist primaoca unutar Banke;
   • Davanje i izvršenje naloga u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke;
   • Pregled svih promena po računima u periodu koji želite;
   • Uvid u devizne račune
  • Korisnik TOKEN servisa možete postati ako na šalteru Findomestic Banke predate popunjenu pristupnicu i podnesete na uvid neki od ličnih identifikacionih dokumenata. (lična karta ili pasoš).Pristupnicu možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke , ili ih možete preuzeti sa sajta Banke

  • Obezbeđena je zaštita i korisnika i banke od eventualnih pokušaja zloupotrebe u slučaju gubitka TOKENA.