Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obrasci -


Administrativna zabrana CI-22-04-4 Cashflow dugorocni
Cashflow kratkorocni Generalna narudzbenica (Obrazac CA1)
Hal e bank pristupnica Izjava punomocnika
Izmena u nacinu naplate mesecnih obaveza za VisaCard kreditnih kartica Karton deponovanih potpisa lica ovlascenih za raspologanje sredstvima sa racuna
Kobb ca javna pravila Lista predefinisanih racuna
Menicno ovlascenje Ob izjava klijenta fizicko lice
Ob izjava klijenta pravno lice Overa podataka za korisnika kredita
Overa podataka za korisnika kredita CI-22-04-1 Overa podataka za ziranta CI-22-04-2
Pexim pristupnica Podaci o licima koja ce podizati izvode i donositi naloge na izvrsenje kod Banke
Podaci o osnivacima domaceg pravnog lica Podaci o osnivacu-pravnom licu i njegovim osnivacima pravnim i fizickim licima
Potvrda firme o uplati Pravila poslovanja
Pravilnik i tarifnik kastodi poslova Pristupnica za fizicko lice za E bank
Saglasnost za pribavljanje izvestaja kreditnog biroa Saglasnost za pribavljanje izvestaja od Kreditnog biroa
Tarife naknada-sefovi Tarife naknada za koriscenje
Tarife naknada za koriscenje HAL E-bank Termini za realizaciju naloga za prenos
Ugovor o obavljanju kastodi poslova Ugovor o otvaranju i vodjenju racuna Klijenta kod Komercijalne banke
Ugovor o pruzanju usluga elektronskog bankarstva Ugovor za fizicka lica za E bank
Uputstvo dopuna internet sati-eunet Uputstvo za popunjavanje dokumentacije za poslovanje preko HAL E-bank
Uputstvo za sms Uputstvo za uplatu Dina
Zahtev za izdavanje licne digitalne potvrde Zahtev ovlascenog lica (Obrazac CA2)
Zahtev za odjavu koriscenja za fizicka lica Zahtev za opoziv licne digitalne potvrde za fizicka lica
Zahtev za otvaranje racuna Zahtev za promenu lozinke za E bank
Zahtev za registraciju novih primalaca za E bank

Vratite se na download sekciju za sve banke