Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obrasci -


Aneks-e-banking Dokumentacija za otvaranje tekućeg računa za penzionere
Dokumentacija za otvaranje tekućeg računa za zaposlene Dokumentacija za otvaranje žiro računa fizičkih lica
Halcom-Funkcionalnost, pravilnik, bezbednost Halcom-Generalna-narudzbenica
Halcom-ugovor o koriscenju Halcom-Zahtev za dobijanje digitalne potvrde
Obrasci Potvrde o stalnom radnom odnosu, Izjave saglasnosti na administrativnu zabranu i Rešenje o administrativnoj zabrani Obrazac_kartona_deponovanih_potpisa
Specifikacija ovlascenja za pojedinacnog korisnika Ugovor e-bank
Usluge plaćanja na predifinisane račune za e-banking Zahtev fizickog lica za halcom E-banking
Zahtev i Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog tekućeg računa Zahtev za izdavanje Dina Card platne kartice za fizička lica
Zahtev za izdavanje Dina Card poslovne kartice Zahtev za izdavanje DIna kreditne kartice za fizička lica
Zahtev za odobravanje kratkoročnog kredita Zahtev za odobravanje kredita
Zahtev za odobrenje koriscenja Halcom E-bank Zahtev za SMS usluge

Vratite se na download sekciju za sve banke