Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Članci

Kupovina i prodaja preko interneta

 • Priredila: Violeta Aleksić

  Internet trgovina predstavlja skup usluga, softvera i procedura koje omogućavaju on-line prodaju proizvoda i usluga. Paleta proizvoda je široka, mnogo toga se može kupiti na mreži, materijalna dobra, usluge putovanja, rezervacija hotela kao i bankarski proizvodi.

  Prema najnovijim podacima na evropskom online tržištu promet se povećava i doseže više od 100 milijardi evra godišnje, sa procenom da će u 2009. godine promet porasti na oko 160 milijardi evra.

  Zbog povećanog interesovanja za kupovinu na Internetu uputno je da se upoznate sa važnim informacijama o tome kako i na koji način možete da iskoriste pogodnosti Internet kupovine.

  Pre nego što se odlučite za kupovinu preko interneta proverite pouzdanost prodavca.

  Prilikom kupovine pažljivo pročitajte informacije o rokovima isporuke i uslovima plaćanja, ukoliko niste razumeli uslove izbegnite ovakvu vrstu kupovine. Dobro je da znate da pored cena proizvoda ili usluga postoje i dodatni troškovi, kao što su takse ili troškovi dostavljanja robe. Ukoliko naručujete proizvode iz inostranstva plaća se i carinska taksa koja nije zanemarljiva stavka.

  Proverite da li je sajt siguran

  Za pregled sadržaja na sajtu gde se odvija online kupovina koristi se web pretraživač browser, a najpoznatiji su Microsoft Internet explorer, Mozilla Firefox i Opera. Sličica katanca ili ključa u donjem desnom uglu vašeg internet pretraživača pokazuje da li je web stranica sigurna ili ne.

  Dok koristite svoj web pretraživač na većini stranica podaci se pregledaju bez dodatnog sistema zaštite, jer sadrže javne informacije dostupne svima, pri takvom pregledanju web pretraživač koristi http protokol (hyper text transfer protokol), koji označava protokol kojim se podaci razmenjuje nezaštićeno.

  Prilikom kupovine na Internetu lični podaci moraju da budu zaštićeni i na web pretraživaču se prenose putem zaštićenog https protokola (hyper text transfer protokol secure), koji kriptuje, odnosno štiti vaše podatke na internet mreži.  

  Kako se odvija proces kupovine na Internetu?

  Prvi korak kupovine je pregled kataloga proizvoda i ovaj proces se odvija na nezaštićenom delu web stranice odnosno u režimu http protokola gde su svi podaci javni.

  U trenutku kada želite da realizujete kupovinu prijavljujete se na opciju "Checkout", "Naplatu" ili "Blagajnu" na sajtu na kojem želite da obavite trgovinu. Prijavljujete se tako što upišete korisničko ime, e-mail adresu i lozinku, a ako se prvi put prijavljujete za kupovinu potrebno je da se registrujete kao novi korisnik i da popunite formular ličnim podacima i informacijama o sredstvu plaćanja.

  Od trenutaka prijavljivanja počinje zaštita vaših podataka od strane same web stranice na Internetu, gde se najpre štite vaša lozinka i lični podaci, a kasnije informacije o plaćanju karticama.

  Sertifikati pružaju sigurnost prilikom kupovine na Internetu

  Web serveri na kojima se nalaze internet prodavnice imaju instaliran SSL (Secure Socket Layer) sertifikat, koji služi za identifikaciju bezbedne kupovine u internet prodavnici.

  Parametri koji dokazuju da je sertifikat web servera  pouzdan za kupce na Internetu su:

  - Adresa i naziv web sajta određuju za koji se wab sajt na Internetu izdaje sertifikat, čime se osigurava da ni jedan drugi web sajt ne može koristiti određeni sertifikat.
  - Sertifikati se izdaju na određeno vreme što korisnicima pruža sigurnost da je web sajt za kupovinu u funkciji.
  - Sigurnost sertifikata web servera potvrđuje svetska autorska organizacija koja odobrava sertifikat, odnosno izdaje profesionalne sertifikate koji potvrđuju zaštitu podataka.
  - Sertifikati potvrđuju identitet firme prodavca na internetu i u sajt koji ima sertifikat možete imati puno poverenje da platna kartica neće biti zloupotrebljena.
  Jednostavnom proverom, odnosno klikom slike katanca ili ključa na web stranici možete pogledati detaljne informacije o sertifikatu. Ukoliko na karticama sertifikata nema nikakvih upozorenja, sertifikat je poverljiv i kupovina je sigurna.

  Kako da plasirte robu ili usluge putem interneta?

  Ukoliko se bavite trgovinom ili prometom usluga i želite da ponudite prodaju svojih proizvoda na Internetu, to možete da uradite ako zaključite ugovor s jednom od banaka iz DinaCard sistema koje pružaju uslugu plaćanja robe ili usluga DinaCard karticama na Internetu.

  Banka prihvatilac, odnosno ona s kojom ste sklopili ugovor o servisu prodaje putem Interneta daje detaljna uputstva o pravilima koja važe u DinaCard sistemu za prihvatanje platnih kartica na Internetu, kao i o načinu naplate robe putem Interneta.

  Na sajtu DinaCard sistema svakog meseca objavljuje se lista Internet akceptanata u DinaCard sistemu na osnovu podataka dobijenih od banaka prihvatilaca.

  Komunikacija između korisnika DinaCard kartice koji kupuje preko Interneta i vas, kao prodavca, odnosno Internet akceptanta, obavlja se preko vašeg sajta.

  Uslovi koje treba da ispunite ukoliko želite da se plaćanje vaše robe ili usluga DinaCard karticana putem Interneta su sledeći:

  - Sajt se povezuje sa Payment gateway sistemom preko koga se vrši plaćanje putem Interneta. Podatke o načinu povezivanja sa ovim sistemom  daje banka prihvatilac s kojom ste potpisali ugovor.  
  - Potrebno je da na svom sajtu istaknete DinaCard logotip koji obezbeđuje banka s kojom ste zaključili ugovor o prihvatanju DinaCard kartica na Internetu.
  - Na sajtu postvaljate formular za unos podataka za isporuku, njega popunjava kupac i on sadrži ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail.
  - Podaci platne kartice kupca idu na sajt Payment gateway-a koji zaštićen SSL-om što omogućava registraciju platne kartice i transakciju kupovine.  
  - Na vašem sajtu je zabranjen unos PAN-a i CVC koda platne kratice, a takođe nije dozvoljeno ni čuvanje CVC vrednosti, kao ni kompletnih brojeva platnih kartica zbog eventualnih zloupotreba platnih kratica što podrazumeva i vašu krivičnu odgovorost.

  Na sajtu ističete uslove prodaje preko Interneta koji podrazumevaju:

  - cenu robe i uslugu sa PDV-om,
  - način transporta,
  - vreme isporuke,
  - način obaveštavanja kupca o eventualnim poništenim i problematičnim transakcijama (e-mail ili telefon),
  - proceduru u slučaju zamene oštećene ili neodgovarajuće robe, kao i mogućnost vraćana iste.

  Plaćanje preko Interneta se odvija na sledeći način:

  Kada kupac obavi kupovinu preko Interneta u banci se rezerviše iznos novca za konačnu isplatu prodavcu, odnosno vrši se autorizacija.

  Posle toga, za dogovorenu kupovinu dostavljate robu ili izvršavate uslugu, a zatim zaključujete kupovinu selektovanjem transakcije za kliring kod banke, koji predstavlja konačno finansijsko zaduženje kupca i prebacivanje novca na vaš račun.

  Isporuka robe kupljene na Internetu

  Prilikom isporuke robe ili izvršenje usluge najpre kupcu šaljete robu ili izvršite uslugu, pa tek posle toga selektujtee autorizovanu transakciju za kliring pomoću servisa Payment gateway-a.

  U slučaju da niste mogućnosti da dostavite robu ili izvršite uslugu imate obavezu da preko servisa Payment gateway-a stornira autorizaciju i kupca obavesti o neizvršenoj prodaji, putem e- mail ili telefona.

  Ukoliko ne izvršite dostavu robe ili ne izvršite uslugu, a prenos novca je selektovan za kliring, neophodno je da stornirate takvu transakciju.  

  Prilikom dostave robe ili izvršenja usluge kupcu izdajete potvrdu koja dokazuje da je obavljenja isporuka, odnosno izvršena usluga a on prilikom preuzimanja robe ili obavljene usluge potpisuje potvrdu, kao i vaš dostavljač.

  Potvrda treba da sadrži sledeće elemente:
  - ime i prezime primaoca i broj njegove lične karte,
  - tačnu adresu kupca-primaoca na koju je roba isporučena, odnosno usluga izvršena,
  - tačno vreme isporuke robe li izvršene usluge,
  - potpis primaoca i dostavljača robe.

  Srbija u sistemu PayPal u 2010. godini

  Tokom 2010 godine Srbija bi trebalo da bude uključena u sistem za plaćanje preko Interneta PayPal. Uključivanje u taj sistem, koji bi., prema trvdnji zvaničnika, za korisnike bio besplatan i jednostavan, podstaći će elektronsku trgovinu i poslovanje u Srbiji. Ministarka za telekomunikacije Vlade Srbije, Jasna Matić je najavila da bi Vlada Srbije trebalo da do kraja godine uskladi zakonsku regulativu kako bi se stekli uslovi da građani mogu nesmetano da obavljaju plaćanja putem interneta. Neki koraci u tom pravcu su već učinjeni, kao što je uvođenje elektronskog potpisa, što bi svakako uticalo na jačanje elektronskog poslovanja. Takođe, najavljeno je i to da će i sve lične karte sa mikročipovima sadržati elektronski potpis građana što će svakako olakšati elektronsku trgovinu.
18.06.2009. za portal www.krediti.rs

Broj komentara na ovaj članak : 0Pošaljite prijatelju dati članak...

Email adresa primaoca: (*)


Dodatna poruka koja ce ići uz tekst članka :
Ostavite Vaš komentar na dati članak...

Vaše ime: (*)


Vaš e-mail:


Vaš komentar: (*)Povezani clanci