Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOMERCIJALNA BANKA

Opis:

Komercijalna banka a.d. Beograd pune tri i po decenije, iz godine u godinu, uspešno posluje, unapređuje bankarske poslove, modernizuje organizaciju rada i proširuje svoju poslovnu mrežu. Ona je univerzalna banka – akcionarsko društvo. Najsavremenije opremljena, kadrovski osposobljena, sa organizacionom šemom zasnovanom na medjunarodnim bankarskim standardima Komercijalna banka je kvalitetan spoj iskusnih poznavalaca medjunarodnih finansija i ambicioznih mladih stručnjaka koji su školovani i sticali iskustvo u Evropi i svetu. Po veličini bilansa i kapitalu, Komercijalna banka a.d. Beograd je u vrhu bankarstva u Srbiji. Poverenje su nam ukazale i važne medjunarodne institucije koje rade i posluju u našoj zemlji, kao što su: agencije Ujedinjenih nacija (UNHCR, UNICEF,UNDP, WFP, WHO itd.) humanitarne organizacije (Save the Children, Swiss disaster Relief-SDR, OXFAM, IFRC, IOM) i većina ambasada (SAD, Australija, Kanada, Brazil, Nemačka, Grčka, Švajcarska, Belgija, Izrael, Gvineja, Republika Gana…) Banka je osnovala i stopostotni je vlasnik Komercijalne banke a.d. Budva koja sa svojim ekspoziturama funkcioniše u Republici Crnoj Gori i Komercijalnu banku a.d. Banja Luci u 99,9% vlasništvu. Da bi unapredila poslovne veze sa inostranim bankama, Komercijalna banka a.d . Beograd je 1996.godine osnovala svoje predstavništvo u Frankfurtu.Osiguravajuće društvo Polis i firmu Planet (za pružanje usluga autorizacije, distribucije transakcija i vodjenja poslova sa platnim karticama), pripadaju porodici Komercijalne banke ad Beograd.

 

www.kombank.com

 

Sedište banke:

KOMERCIJALNA BANKA
Svetog Save 14,
11000 Beograd
Tel: 011 30 80 100
Fax: 011 344 13 35, 344 23 72
www.kombank.com