Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUNAV BANKA

Opis:

Narodna banka Srbije 1. oktobra 2010. godine dala je saglasnost na predložene izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta  Kosovsko - metohijske banke a.d. Zvečan. To praktično znači da je prihvaćen predlog Skupštine akcionara Banke o promeni imena pod kojim će Banka poslovati na finansijskom tržištu Srbije u „Dunav banka“ a.d. Funkcionalno, ova odluka podrazumeva i saglasnost za obavljanje poslova domaćeg i platnog prometa sa inostranstvom i uključivanje Banke u finansijske tokove, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu međunarodnih pravila i standarda, i SWIFT mrežu. Ove suštinski važne odluke, značajna su pretpostavka  za uključivanje finansijskih tokova „Dunav osiguranje“ u „Dunav banku“, za povećanje broja ekspozitura i filijala Banke u zemlji, rast klijentske baze i obavljanje usluga osiguranja i bankarskih usluga na jednom mestu.
 

Sedište banke:

DUNAV BANKA
Sedište: Kralja Milutina bb, 38227 Zvečan
Kabinet i centrala: Makedonska 4, 11000 Beograd
Telefoni:
Platni promet: 011/655-7336
Poslovi sa stanovništvom: 011/655-7342
Devizno poslovanje: 011/655-7346
Poslovi sa privredom: 011/655-7360
www.dunavbanka.com