Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

E-banking za privredu

  • Korisnik eBANK sistema može postati svako pravno lice ili preduzetnik, koji je i klijent Banke Poštanska štedionica, a.d.

  • Korisnici se moraju registrovati popunjavanjem obrasca Pristupnica za eBANK system i zaključivanjem Ugovora o korišćenju servisa eBANK

  • eBANK sistem omogućuje niz usluga:

   • slanje naloga na izvršenje u korist primaoca unutar Banke Poštanska štedionica, a.d. (interni platni promet);
   • slanje naloga u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke Poštanska štedionica, a.d. (eksterni platni promet);
   • slanje naloga sa navedenom valutom izvršenja;
   • uvid u stanje računa;
   • pregled prometa po računima;
   • izvod-dnevni ili na zahtev korisnika, sa mogućnošću integracije sa IS korisnika;
   • informacioni servis
  • Korisnik koji ugovori korišćenje eBANK sistema potrebno je da poseduje:

   • PC Pentium sa Windows 98/NT/2000;
   • internet komunikaciju;
   • Internet Explorer (verzija 6.0 ili novija);
   • hard-disk sa 15 Mb slobodnog prostora i 128 Mb RAM memorije;
   • serijski ili USB port za čitač kartica.
  • Korisnik dobija korisnički paket Banke Poštanska štedionica, a.d. koji sadrži CD sa programskom podrškom za instalaciju eBANK sistema,, instalaciona i korisnička uputstva na CD-u, čitač smart kartice sa instalacionim kompletom i smart karticu sa PIN-om i sertifikatom za ovlašćeno lice.

  • Korisnik je dužan da čuva tajnost svog PIN-a

  • Korišćenjem sigurnosnih tehnologija u savremenom elektronskom bankarstvu, rad na eBANK sistemu je zaštićen od različitih vidova zloupotrebe.